0433745999

giaoductruyenthongdaiviet@gmail.com

Chứng chỉ tin học và kỹ năng sử dụng CNTT: Điều kiện cần để hội nhập quốc tế

Chứng chỉ tin học và kỹ năng sử dụng CNTT: Điều kiện cần để hội nhập quốc tế

Để không ngừng nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu công nghệ hóa trong quản lý nhà nước, ngày 11/03/2014 Bộ thông tin và truyền thông đã ra thông tư số 03/2014/TT-BTTTT quy định chuẩn kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia trực tiếp hoặc có liên quan đến hoạt động đánh giá kỹ năng sử dụng CN
^ Về đầu trang