0433745999

giaoductruyenthongdaiviet@gmail.com

Đào tạo Bồi dưỡng Cấp Chứng chỉ Tiếng Anh bậc 2 (A2)

Đào tạo Bồi dưỡng Cấp Chứng chỉ Tiếng Anh bậc 2 (A2)

Chương trình đào tạo cấp Chứng chỉ Tiếng anh A2 của Trường ĐHSP Hà Nội:  Theo thông báo kết luận của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công nhận năng lực khảo thí trình độ Ngoại ngữ theo khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam (A1, A2, B1, B2, C1, C2) tương đương khung tham chiếu Châu Âu về ngôn ngữ (CEFR) của 10 đơn vị tại công văn số số 826/TB-BGDĐT ngày 5/8/2011, số 896/TB-BGDĐT ngày 24/8/2011 và số 42/TB-BGDĐT ngày 11/1/2013, gồm có các đơn vị sau: Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Vinh, Trường Đại học Cần Thơ, Trung tâm SEAMEO RETRAC.

Điều kiện văn bằng, chứng chỉ dự tuyển công chức, viên chức theo quy định mới

Điều kiện văn bằng, chứng chỉ dự tuyển công chức, viên chức theo quy định mới

 

THÔNG  TIN TUYỂN SINH

Về việc phối hợp mở lớp đào tạo, bồi dưỡng, thi, cấp chứng chỉ Tiếng anh bậc 2 (A2)

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

– Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT, ngày 24/01/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

– Căn cứ Thông tư 20,21,22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, ngày 14/09/2015 của Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ về việc quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, nâng lương chuyển ngạch, bổ nhiệm cán bộ cho giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS (công lập).

– Căn cứ Công văn số 325/ĐHSPHN-ĐT, ngày 22/03/2016 của Trường ĐHSP Hà Nội gửi Trường TCCĐ Hà Nội  về việc liên kết đào tạo, bồi dưỡng, thi và cấp chứng chỉ Tiếng anh bậc 2 ( A2) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, tương đương khung tham chiếu Châu Âu (CEFR)

– Căn cứ công văn số 450 ngày 12/4/2016 của Trường ĐHSP Hà Nội về việc mức thu kinh phí đào tạo, thi, cấp chứng chỉ Tiếng anh bậc 1, 2 (A1, A2) cụ thể như sau:

1. Đối tượng cần học chứng chỉ Tiếng anh A2:

Mục lục:

 • 1.1. Đối tượng cần học chứng chỉ Tiếng anh A2:
 • 1.2. Thời gian đào tạo, bồi dưỡng:
 • 1.3. Địa điểm đào tạo:
 • 1.4. Kinh phí đào tạo:
 • 1.5. Hồ sơ đăng kí gồm:
 • 1.6. Mọi chi tiết liên hệ:

- Cán bộ, giáo viên đang công tác, giảng dạy tại các trường Mầm non, Tiểu học, THCS (công lập)

- Sinh viên đang theo học tại các trên cả nước, và các đối tượng khác có nhu cầu nâng cao trình độ năng lực Tiếng anh.

1.1. Thời gian đào tạo, bồi dưỡng:

 • Học viên được học bồi dưỡng 100 tiết (Từ 30 đến 45 học viên/ 1 lớp)

1.2. Địa điểm đào tạo:

 • Căn cứ vào nguyện vọng của học viên. Nhà trường sắp xếp thời gian, địa điểm đào tạo phù hợp, thuận lợi cho quá trình công tác của học viên.

1.3. Kinh phí đào tạo:

 • Kinh phí: Liên hệ

1.4. Hồ sơ đăng kí gồm:

 • Phiếu đăng kí học, Đơn cam kết 
 • 01 bản sao có công chứng bằng, bảng điểm cao nhất (nếu có)
 • 01 bản sao có công chứng Chứng minh Nhân dân, 04 ảnh 3×4.

1.5. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

Ông Lê Quang Đại

TEL:  0433.475.999 

DĐ: 098.135.2388 - 096.464.8168

Website: http://giaoductruyenthongdaiviet.vn

Gửi phản hồi

 

^ Về đầu trang